Gastrokirurgiske temanummer

1-2007 Brokkirurgi

4-2008 Bariatrisk kirurgi

1-2009 Ventrikkelcancer

4-2010 Benigne gastrokirurgiske tilstander

1-2011 Cancer i øvre GI-traktus

2-2011 Cancer i nedre GI-traktus

1-2014 Koloncancer

2-2014 Rektumcancer

3-2015 Leversvulster

1-2017 Fedmekirurgi