Historie

Norske gastrokirurger var i mange år samlet sammen med gastroenterologer i Norsk Gastroenterologisk Forening. Etter hvert som begge spesialitene utviklet seg ble det et behov for en egen fagmedisinsk forening som ivaretok gastrokirurgenes interesser.

I mai 2006 ble Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi vedtatt av landsstyret i legeforeningen med virkning fra 1. Januar 2007. Vedtektene ble fastsatt på årsmøte den 26. oktober 2006.

Foreningens første styre var ledet av Morten Tandberg Eriksen og besto av følgende medlemmer:
Øivind Irtun, Marit Helene Hansen, Gerd Tranø, Erik Carlsen, Arne Christian Mohn, Hartwig Körner og Tom Harald Edna