Laster Hendelser
Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kursavgift

Tickets are not available as this hendelse has passed.

Vårmøte er avlyst, på grunn av for få påmeldte.


Torsdag 4. April: Hepatocellulært karcinom

Møteleder : Kim Mortensen og Kristoffer Lassen

 •  13:00 – 13:05 Velkommen- Leder NGICG/NFGK
 • 13:05 – 13:45 Preoperativ overvåking, utredning og evaluering av leverfunksjon hos cirrhotiker. Mette Vesterhus
 • 13:45 – 14:30 Presentasjon av nye reviderte retningslinjer for behandling av HCC fra NGICG. Sheraz Yaqub.
 • 14:30 – 15:00 Kaffe
 • 15:00 – 15:45 Seleksjonskriterier for levertransplantasjon ved HCC.  Pål Dag Line
 • 15:45 – 16:30 Alternativer til Tx – TACE, AMICA, SIRT.  Bård Røsok
 • 16:30 – 17:00 Alternativer til Sorafenib.  Svein Dueland
 • 17:00 – 17:15 Diskusjon – Oppsummering v møteleder.
 • 19:00 Middag på Hotel Bristol

Fredag 5. April: Pankreas                                                                                                                               

Møteleder: Lars Cato Rekstad og Erling Bringeland

 • 09:00 – 09:30 Komplett oversikt over pankreaskirurgien registrert i NoRGast.  Linn Nymo
 • 09:30 – 10:00 Nye takter innenfor onkologisk behandling av pankreas cancer.  Hanne Hamre
 • 10:00 – 10:30 Erfaringer med neoadjuvant kjemoterapi innenfor NORPACT.    Svein Dueland
 • 10:30 – 10:45 Kaffe
 • 10:45 – 11:15  Introduksjon av de nye retningslinjene for utredning, behandling og kontroll av pankreascyster. Knut Jørgen Labori
 • 11:15 – 12:00 Diskusjon
 • 12:00 – 12:45 Lunsj
 • 12:45 – 13:15 Hvor og når skal vi ta i bruk endoskopisk ultralyd i trening av pankreas cyster?  Roald Havre
 • 13:15 – 14:00 Watchful waiting av pankreas cyster.  Andreas Abildgaard/Trude Wik
 • 14:00 – 14:30 Kaffe
 • 14:30 – 15:00 Initial behandling av akutt pankreatitt.  Jørn Kjæve/Kim Mortensen
 • 15:00 -15:30 Behandling av pankreasnekroser.  Ola Røkke
 • 15:30 -16:00 Diskusjon – Oppsummering/avslutning (v/ møteleder-leder NGICG)