Laster Hendelser

Kursavgift

Unlimited tilgjengelig
Kursavgift ikke-medlemmerkr 2.600Kursavgift for ikke-medlemmer av NFGK. Kursavgiften inkluderer lunsj begge dager.
Unlimited tilgjengelig
Middagkr 6353-retters middag på torsdag. Husk å legge inn kursavgift også hvis du ikke har registrert deg tidligere.
Unlimited tilgjengelig
Kursavgift medlemmerkr 1.000Kursavgift for medlemmer av NFGK. Kursavgiften inkluderer lunsj begge dager.

Torsdag 4. April: Hepatocellulært karcinom

Møteleder : Kim Mortensen og Kristoffer Lassen

 •  13:00 – 13:05 Velkommen- Leder NGICG/NFGK
 • 13:05 – 13:45 Preoperativ overvåking, utredning og evaluering av leverfunksjon hos cirrhotiker. Mette Vesterhus
 • 13:45 – 14:30 Presentasjon av nye reviderte retningslinjer for behandling av HCC fra NGICG. Sheraz Yaqub.
 • 14:30 – 15:00 Kaffe
 • 15:00 – 15:45 Seleksjonskriterier for levertransplantasjon ved HCC.  Pål Dag Line
 • 15:45 – 16:30 Alternativer til Tx – TACE, AMICA, SIRT.  Bård Røsok
 • 16:30 – 17:00 Alternativer til Sorafenib.  Svein Dueland
 • 17:00 – 17:15 Diskusjon – Oppsummering v møteleder.
 • 19:00 Middag på Hotel Bristol

Fredag 5. April: Pankreas                                                                                                                               

Møteleder: Lars Cato Rekstad og Erling Bringeland

 • 09:00 – 09:30 Komplett oversikt over pankreaskirurgien registrert i NoRGast.  Linn Nymo
 • 09:30 – 10:00 Nye takter innenfor onkologisk behandling av pankreas cancer.  Hanne Hamre
 • 10:00 – 10:30 Erfaringer med neoadjuvant kjemoterapi innenfor NORPACT.    Svein Dueland
 • 10:30 – 10:45 Kaffe
 • 10:45 – 11:15  Introduksjon av de nye retningslinjene for utredning, behandling og kontroll av pankreascyster. Knut Jørgen Labori
 • 11:15 – 12:00 Diskusjon
 • 12:00 – 12:45 Lunsj
 • 12:45 – 13:15 Hvor og når skal vi ta i bruk endoskopisk ultralyd i trening av pankreas cyster?  Roald Havre
 • 13:15 – 14:00 Watchful waiting av pankreas cyster.  Andreas Abildgaard/Trude Wik
 • 14:00 – 14:30 Kaffe
 • 14:30 – 15:00 Initial behandling av akutt pankreatitt.  Jørn Kjæve/Kim Mortensen
 • 15:00 -15:30 Behandling av pankreasnekroser.  Ola Røkke
 • 15:30 -16:00 Diskusjon – Oppsummering/avslutning (v/ møteleder-leder NGICG)