Loading Events
This event has passed.

Tickets

Tickets are not available as this event has passed.

Foreløpig program. Oppdateres med endelig program og foredragsholdere så snart dette er endelig avklart.

Torsdag 4. April: HCC

 • Overvåking av cirrhotikere.
 • Transplantasjon for HCC.
 • Alternativer til Tx – TACE, AMICA, SIRT.
 • Presentasjon av nye reviderte nasjonale retningslinjer for behandling av HCC.

Fredag 5. April: Pankreas

 • Komplett oversikt over pankreaskirurgien registrert i NoRGast.
 • Nye takter innenfor onkologisk behandling av pankreas cancer.
 • Presentasjon av nye nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og  kontroll av pankreascyster.
 • Watchful waiting av pankreas cyster.
 • Akutt pankreatitt.
 • Initial behandling av akutt pankreatitt.
 • Når skal pasienten henvises et nivå opp?
 • Oppdatering av siste RCTér på up-staging innenfor behandling av pankreatitt med infiserte nekroser. Hva er praksisen i Norge?