Laster Hendelser

Kursavgift

Tickets are no longer available.

Foreløpig program. Oppdateres med endelig program og foredragsholdere så snart dette er endelig avklart.

Torsdag 4. April: HCC

 • Overvåking av cirrhotikere.
 • Transplantasjon for HCC.
 • Alternativer til Tx – TACE, AMICA, SIRT.
 • Presentasjon av nye reviderte nasjonale retningslinjer for behandling av HCC.

Fredag 5. April: Pankreas

 • Komplett oversikt over pankreaskirurgien registrert i NoRGast.
 • Nye takter innenfor onkologisk behandling av pankreas cancer.
 • Presentasjon av nye nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og  kontroll av pankreascyster.
 • Watchful waiting av pankreas cyster.
 • Akutt pankreatitt.
 • Initial behandling av akutt pankreatitt.
 • Når skal pasienten henvises et nivå opp?
 • Oppdatering av siste RCTér på up-staging innenfor behandling av pankreatitt med infiserte nekroser. Hva er praksisen i Norge?