Kjære kolleger!
Velkommen til vårt nye nettsted i NFGK! Vi har frem til nå hatt alle våre nettsider under Legeforeningen. Vi i styret har den senere tid fått et økende behov for å kunne formidle informasjon av forskjellige slag via et mer lettdrevet og lett tilgjengelig nettsted, og gi dere som medlemmer mulighet for å kommunisere med hverandre og oss i styret på en mer effektiv måte, i tråd med dagens standard for nettbasert kommunikasjon. Styret har derfor besluttet å opprette disse nettsidene som et supplement til Legeforeningens sider. Det håper og tror vi bestemt skal være til stor glede og nytte for alle i foreningen.

På vegne av styret oppfordrer jeg alle til å bruke nettsidene så mye som mulig, og gjerne komme med innspill til forbedring dersom dere ser behov og muligheter. Lykke til, og velkommen til NFGK sine arrangementer på årets Kirurgisk Høstmøte!

 

Med vennlig hilsen
Ole Helmer Sjo, leder NFGK